Yönetim Kurulu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAYGIN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya HALEFOĞLU

Başkan Yardımcısı

Dr. Tamer ATABARUT

Üye

Prof. Dr. Faruk GENÇÖZ

Üye

Prof. Dr. Lokman TURAN

Üye

Ceylan ADIGÜZEL

Üye

Doç. Dr. Nesrin ORUÇ ERTÜRK

Üye