Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezi Konseyi Hakkında

Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi, Üniversite Rektörlüklerinin izni ile Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezlerinin Yöneticilerinin  girişimleri sonucunda 2010 yılında kurulmuş  ve 5 yıllık  bir süre sonunda, TUSEM’ e  üye Üniversite sayısı 107 ‘ye ulaşmıştır.İlk olarak, Ege Üniversitesinin koordinesinde 30 Nisan-1 Mayıs 2010 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen “Ulusal Sürekli Eğitim Merkezleri Toplantısı’nda SEM’ler Birliği Konseyi oluşturulmasına karar verildi.
17 Aralık 2010 tarihinde, ODTÜ  Kültür ve Kongre Merkezinde  düzenlenen toplantıda, 27 Üniversite Rektörünün   yetkilendirdiği  37 temsilcinin oybirliği ile  Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyi kuruldu. TÜSEM Konseyi kuruluşundan itibaren kısa zaman içinde kurumsal yapısını oluşturmuştur. 07 Haziran 2011 tarihinde yönetim ve işleyişiyle ilgili ayrıntıları kapsayan TUSEM yönergesi genel kurulda oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yönerge kapsamında,  TUSEM faaliyetlerini  2 yıllık süre ile  planlamak , koordine  ve icra etmek üzere 7 kişiden oluşan Yürütme Kurulu oluşturulmuştur.  TUSEM Konseyi 2010 yılından günümüze her yıl 2 defa olmak üzere 10 toplantı gerçekleştirmiştir.
TUSEM Konseyinin kuruluşunun temel amacı, öncelikle Üniversitelerin Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezlerinde verilmekte olan eğitimlerin Ulusal, Avrupa ve Uluslararası kalite ve standartlarda verilmesine katkı sağlamak, bu yönde yapılacak her türlü çalışmaya ve projelere destek sağlamaktır.
TUSEM Konseyinin hedeflerinden birisi de Üniversitelerin Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezlerinin mali ve bürokratik sorunlarının yetkili merciler karşısında tek elden güçlü şekilde temsil edilerek çözümlenmesini sağlamak, ortak proje önerilerinde bulunmak, ülke genelinde Üniversitelerin Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenim Merkezlerinde belirli standart ve kalitede ortak eğitimlerin düzenlenmesinde koordinasyon görevini üstlenmektir.
TUSEM Konseyi Yönetim kurulu üyeleri değişik zamanlarda Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezlerinin sorunlarına çözüm getirmek ve işbirliğini geliştirmek üzere çeşitli kurum ve kuruluşların yetkililerini ziyaret etmekte, çeşitli toplantılara katılmaktadırlar. Yönetim kurulu üyeleri yaptıkları ziyaretler ve toplantılarla ilgili üyelerini hem toplantılarda hem de elektronik ortamda bilgilendirmektedirler.