TUSEM'den Haberler
Türkiye Sürekli Eğitim Merkezi Konseyi – 2019 Sonbahar Toplantısı ve Sürekli Eğitim Merkezleri Çalıştayı 27-28 Eylül 2019 tarihlerinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Ev Sahipliğinde Hatay'da gerçekleştirildi.
Detaylar İçin Tıklayınız
TUSEM Konseyi 2019 Bahar Toplantısı 26 Nisan 2019 Tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Ev Sahipliğinde Gerçekleşti.
Detaylar İçin Tıklayınız
TUSEM Konseyi 2018 Güz Genel Kurul Toplantısı 18-19 Ekim 2018 Tarihinde Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Ev Sahipliğinde Gerçekleşti.
Fotogaleri İçin Tıklayınız
TUSEM Konseyi Bahar Toplantısı 10 Mayıs 2018 tarihinde İzmir Yaşar Üniversitesi Ev Sahipliğinde Gerçekleşti.
Fotogaleri İçin Tıklayınız
TÜSEM 2017 Sonbahar Toplantısı 27-28 Ekim 2017'de Selçuk Üniversitesi'nde gerçekleşti.
Fotogaleri için tıklayınız

TÜSEM 2017 İlkbahar Toplantısı 27-29 Nisan 2017'de Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşti.
Fotogaleri için tıklayınız.

TÜSEM 2016 Sonbahar Toplantısı 21 Ekim'de Ankara'da gerçekleşti.
Detaylar için tıklayınız.

TÜSEM Konseyi Sonbahar Adana Toplantısı 9-10 Ekim 2015
TUSEM Yürütme Kurulu Üyeleri Ankara Ziyareti ve Çankırı Toplantısı, 14-15 -16 Ocak 2016
TÜSEM Konseyi Sonbahar Adana Toplantısı 9-10 Ekim 2015
TUSEM Konseyi Boğaziçi Üniversitesi Genel Kurul Toplantısı 3 Haziran 2015
TUSEM Konseyi Van Genel Kurul Toplantısı 8-10 Mayıs 2014
Üniversiteler Sürekli Eğitim Derneği (ÜNİSED)
ÜNİSED ve TUSEM İşbirliği
Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi Hakkında
Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi, Üniversite Rektörlüklerinin izni ile Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezlerinin Yöneticilerinin girişimleri sonucunda 2010 yılında kurulmuş ve 5 yıllık bir süre sonunda, TUSEM’ e üye Üniversite sayısı 107 ‘ye ulaşmıştır.
İlk olarak, Ege Üniversitesinin koordinesinde 30 Nisan-1 Mayıs 2010 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen “Ulusal Sürekli Eğitim Merkezleri Toplantısı’nda SEM’ler Birliği Konseyi oluşturulmasına karar verildi.
17 Aralık 2010 tarihinde, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda, 27 Üniversite Rektörünün yetkilendirdiği 37 temsilcinin oybirliği ile Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyi kuruldu. TÜSEM Konseyi kuruluşundan itibaren kısa zaman içinde kurumsal yapısını oluşturmuştur. 07 Haziran 2011 tarihinde yönetim ve işleyişiyle ilgili ayrıntıları kapsayan TUSEM yönergesi genel kurulda oy birliği ile kabul edilmiştir.
Yönerge kapsamında, TUSEM faaliyetlerini 2 yıllık süre ile planlamak , koordine ve icra etmek üzere 7 kişiden oluşan Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. TUSEM Konseyi 2010 yılından günümüze her yıl 2 defa olmak üzere 10 toplantı gerçekleştirmiştir.
TUSEM Konseyinin kuruluşunun temel amacı, öncelikle Üniversitelerin Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezlerinde verilmekte olan eğitimlerin Ulusal, Avrupa ve Uluslararası kalite ve standartlarda verilmesine katkı sağlamak, bu yönde yapılacak her türlü çalışmaya ve projelere destek sağlamaktır.
TUSEM Konseyinin hedeflerinden birisi de Üniversitelerin Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezlerinin mali ve bürokratik sorunlarının yetkili merciler karşısında tek elden güçlü şekilde temsil edilerek çözümlenmesini sağlamak, ortak proje önerilerinde bulunmak, ülke genelinde Üniversitelerin Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenim Merkezlerinde belirli standart ve kalitede ortak eğitimlerin düzenlenmesinde koordinasyon görevini üstlenmektir.
TUSEM Konseyi Yönetim kurulu üyeleri değişik zamanlarda Sürekli Eğitim ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezlerinin sorunlarına çözüm getirmek ve işbirliğini geliştirmek üzere çeşitli kurum ve kuruluşların yetkililerini ziyaret etmekte, çeşitli toplantılara katılmaktadırlar. Yönetim kurulu üyeleri yaptıkları ziyaretler ve toplantılarla ilgili üyelerini hem toplantılarda hem de elektronik ortamda bilgilendirmektedirler.
94

Devlet Üniversitesi
Üye Sayımız

47

Devlet Üniversitesi
Üye Sayımız

141

Toplam Üye
Üniversite Sayımız