Üye Adı-Soyadı Çalıştığı Kurum TUSEM Görevi
Yrd.Doç.Dr.Yusuf Ziya HALEFOĞLU Çukurova Üniversitesi Başkan
Prof.Dr.Eser SÖZMEN YILDIRIM Ege Üniversitesi Başkan Yardımcısı
Dr.Tamer ATABARUT Boğaziçi Üniversitesi Üye
Doç.Dr.Sabah BALTA Yaşar Üniversitesi Üye
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kaygın Bartın Üniversitesi Üye
Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TOBB ETÜSEM Üye
Prof. Dr. Birol GÜLNAR Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Üye