Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı – Soyadı Üniversite Görev

Prof.Dr.Eser SÖZMEN YILDIRIM

Ege Üniversitesi Genel Sekreter

Dr.Tamer ATABARUT

Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı

Kaan AKSAY

Atılım Üniversitesi Üye

Doç.Dr.Sabah BALTA

Yaşar Üniversitesi Üye

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kaygın

Bartın Üniversitesi Üye

Yrd.Doç.Dr.Yusuf Ziya HALEFOĞLU

Çukurova Üniversitesi Üye

Prof.Dr.Canan KAZAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üye