Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi | TÜSEM Konseyi Sonbahar Toplantısı 9-10 Ekim 2015 |