Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi | TÜSEM Konseyi Genel Kurul Toplantısı |